Dijital Pazarlamada Rekabet Analizi Nasıl Yapılır?

dijital pazarlamada rekabet analizi

Dijital pazarlamada rekabet analizi, bir işletmenin internet ortamındaki rakiplerini tanımlaması, anlaması ve değerlendirmesi sürecidir. Bu analiz, bir işletmenin rakiplerinin kim olduğunu, hangi stratejileri kullandıklarını, pazar paylarını, güçlü ve zayıf yönlerini, kullanılan pazarlama kanallarını ve müşteri tepkilerini anlamasına yardımcı olur.

Rekabet analizi, dijital pazarlama stratejinizin önemli bir parçasıdır . Rakiplerinizin stratejilerini öğrenirsiniz. Böylece güçlü yönlerinizi geliştirebilir ve zayıf yönlerinizi en aza indirerek gelişip büyüyebilirsiniz. Bu blog yazısında ücretsiz araçlarla rakip analizini nasıl yapabileceğinizi ele alacağız:

İçindekiler

Dijital Pazarlamada Rekabet Analizi Nedir?

Dijital pazarlamada rekabet analizi, rakiplerinizin SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) teknikleri, içerik pazarlama yöntemleri, e-posta kampanyaları ve sosyal medya taktikleri gibi alanlarda ne yaptığını inceleyerek onların güçlü ve zayıf yönlerini derinlemesine analiz eden bir süreçtir. Bu analiz, rakiplerinizin pazarlama stratejilerini anlamanıza ve kendi stratejilerinizi bu bilgiler doğrultusunda şekillendirmenize yardımcı olur.

Ayrıca, rakiplerinizin fiyatlandırma stratejileri ve ürün teklifleri üzerinde durulur; burada hedef fiyat noktaları, indirimler, promosyonlar ve ürün çeşitliliği gibi faktörler önem kazanır. Rakiplerinizin ürün ve hizmetlerini nasıl pazarladıklarını ve dağıttıklarını anlamak, kendi dağıtım stratejinizi şekillendirmede kritik rol oynar. Bu, çevrimiçi ve geleneksel dağıtım kanallarının yanı sıra dijital pazar yerlerindeki varlıkları ve afiliye pazarlama stratejilerini de içerir.

Sektördeki en son trendleri ve pazar dinamiklerini izlemek, teknolojik gelişmeler ve tüketici davranışlarındaki değişiklikler gibi faktörleri içerir ve dijital pazarlama stratejilerinizi nasıl uyumlaştırmanız gerektiği konusunda yol gösterir. Müşteri katılımı ve marka bilinirliği, sosyal medya etkileşimleri, müşteri yorumları ve topluluk yönetimi uygulamaları üzerinden incelenir.

Bu analiz aynı zamanda rakiplerinizin gelir artırma stratejilerini de ele alır, bu da çapraz ve yukarı satış taktikleri, abonelik modelleri ve müşteri sadakat programları gibi çeşitli yaklaşımları kapsar. Tüm bu bilgiler, sektörünüzdeki trendleri takip etmenize, marka bilinirliğinizi artırmanıza, müşteri katılımını güçlendirmenize ve en önemlisi gelirinizi artıracak dijital stratejileri belirlemenize yardımcı olacaktır.

Neden Rekabet Analizi Yapmalısınız?

Rekabet analizi, dijital pazarlama alanında stratejik bir araçtır ve şirketlerin pazardaki konumlarını güçlendirmelerine yardımcı olur. Bu analizin kapsamı, hedeflerinize bağlı olarak değişebilir ve isteğe bağlı olarak geniş veya dar bir odaklanma alanı oluşturabilir.

Örneğin, web sitenizin optimizasyonuna odaklanabilirsiniz. Bu durumda, rekabet analizi rakiplerin web sitelerini, içeriklerini, kullanıcı deneyimini ve potansiyel müşteri yaratma stratejilerini kapsar. Elde edilen bilgiler, yeni Dönüşüm Oranı Optimizasyonu (CRO) stratejilerini geliştirmek için kullanılabilir.

Dijital Pazarlamada rekabet analizinin sağladığı faydalar şunları içerir:

 • Pazardaki Engelleri ve Fırsatları Belirleme: Pazarınızın mevcut durumunu anlamak, mevcut engelleri ve büyüme için fırsatları belirlemenize yardımcı olur. Bu, pazardaki boşlukları ve geliştirilebilecek alanları keşfetmek anlamına gelir.
 • Değer Teklifinizi Tanımlama ve Rakiplerden Ayırt Etme: Kendi değer teklifinizi netleştirerek rakiplerinizden nasıl farklılaştığınızı belirleyebilirsiniz. Bu, müşterilere sunduğunuz benzersiz avantajları ve farklılıkları vurgular.
 • Rakiplerin Zayıf Olduğu Alanları Vurgulama: Rekabet analizi, rakiplerinizin teslimat yapmadığı veya zayıf olduğu alanları tespit etmenizi sağlar. Bu, pazarlama stratejilerinizi bu boşlukları dolduracak şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
 • Pazardaki En Etkili Dijital Stratejileri Hedefleme: Rakiplerinizin dijital pazarlama stratejilerini anlamak, hangi taktiklerin pazarda en etkili olduğunu belirlemenize yardımcı olur.
 • Yeni Müşteri Segmentleri ve Bölgeleri Belirleme: Rekabet analizi, yeni müşteri segmentleri ve coğrafi bölgeler keşfetmenize yardımcı olabilir. Bu, hedef pazarınızı genişletmenizi ve yeni müşteri tabanlarına ulaşmanızı sağlar.
 • Pazar Trendlerini Ortaya Çıkarma: Sektörünüzdeki en son trendleri ve değişimleri izlemek, pazarlama stratejinizi bu trendlere uygun şekilde ayarlamanıza olanak tanır.
 • Yeni Ürün veya Hizmetlerin Potansiyelini Görme: Rakiplerinizin ürün ve hizmet portföylerini analiz etmek, kendi işletmeniz için yeni ürün veya hizmet fikirleri geliştirmenize yardımcı olabilir.
 • Performansınızı Ölçmek İçin Bir Kıyaslama Oluşturma: Rakiplerinizin performansıyla kendi performansınızı karşılaştırmak, hangi alanlarda iyileştirme yapmanız gerektiğini gösterir ve başarınızı objektif bir şekilde ölçmenize yardımcı olur.

Dijital Pazarlamada Rekabet Analizi Neleri İçerir?

Dijital pazarlamada rekabet analizi, şirketlerin pazardaki konumlarını iyileştirmeleri ve rekabet avantajı elde etmeleri için kritik bir süreçtir. İşte bu analizin kapsadığı temel unsurlar:

Rakip Türlerini Belirleme:

Rakiplerinizi kategorilere ayırmak, rekabetin doğasını daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Bu kategoriler şunları içerebilir:

Birincil Rakipler:

Hedef kitlenize benzer ürün veya hizmet sunan doğrudan rakiplerdir. Tanımlama Yöntemleri:

 • Anahtar Kelime Analizi: Google Keyword Planner veya Ahrefs gibi araçlar kullanarak hedef anahtar kelimelerinizde yüksek sıralama alan şirketleri belirleyin.
 • Pazar Araştırması: Sektör raporları, pazar araştırma veritabanları ve endüstri yayınlarından yararlanarak doğrudan rakiplerinizi tanımlayın.
 • Sosyal Medya Analizi: Sosyal medya platformlarındaki etkileşimleri ve takipçi sayılarına bakarak benzer kitlelere hitap eden rakipleri bulun.

İkincil Rakipler:

Ürününüzün veya hizmetinizin farklı bir versiyonunu sunan, farklı hedef kitlelere yönelik şirketlerdir. Tanımlama Yöntemleri:

 • Pazar Segmentasyonu: Farklı demografik, coğrafi veya psikografik özelliklere hitap eden şirketleri belirleyin.
 • Ürün/Hizmet Karşılaştırması: Ürünlerinizi veya hizmetlerinizi benzer özelliklere sahip ancak farklı pazar segmentlerine hitap eden tekliflerle karşılaştırın.
 • Fiyatlandırma Modellerini İnceleme: Farklı fiyatlandırma modelleri sunan şirketleri araştırın.

Üçüncül Rakipler:

İşinizle dolaylı olarak ilişkili olan ancak doğrudan rekabet etmeyen markalardır. Tanımlama Yöntemleri:

 • Endüstri İlişkileri: Sektörünüzle dolaylı ilişkilere sahip olan ama doğrudan rekabet etmeyen şirketleri tanımlayın.
 • Ortak Müşteri İhtiyaçları: Benzer müşteri ihtiyaçlarına cevap veren ancak farklı ürün/hizmet sunan şirketleri bulun.
 • Etkinlik ve Sponsorluk Analizi: Sektör etkinliklerinde ve sponsorluklarda yer alan şirketleri inceleyin.

Rakiplerin Hedef Müşteri Profilini Çıkarma:

Rakiplerinizin hedef kitlesini anlamak, pazarlama stratejilerinizi şekillendirmede önemlidir. Bu, rakiplerinizin misyon beyanlarını, sosyal medya etkileşimlerini, bloglarını, web seminerleri veya podcast’lerini ve müşteri yorumlarını analiz etmeyi içerir. Bu süreci etkili bir şekilde gerçekleştirmek için şu yöntem ve araçları kullanabilirsiniz:

Rakiplerin Misyon Beyanlarını Analiz Etme

 • Yöntem: Rakiplerinizin web siteleri ve halka açık raporlarındaki misyon beyanlarına bakarak, hangi müşteri segmentlerine odaklandıklarını anlayın.
 • Araçlar: Web tarayıcıları, şirket raporları ve yatırımcı sunumları.

Sosyal Medya Etkileşimlerini İnceleme

 • Yöntem: Rakiplerinizin sosyal medya hesaplarını takip ederek, hangi gönderilerin daha fazla etkileşim aldığını ve hangi kullanıcı segmentlerinin daha aktif olduğunu gözlemleyin.
 • Araçlar: Sosyal medya analiz araçları (Hootsuite, BuzzSumo), sosyal medya platformlarının kendi analitik araçları.

Blog ve İçerik Analizi

 • Yöntem: Rakiplerinizin bloglarındaki içerikleri, kullanılan dil tonunu ve hedeflenen konuları analiz edin. Hangi konuların daha fazla okunup paylaşıldığını değerlendirin.
 • Araçlar: İçerik analiz araçları (Ahrefs, SEMrush), web analitik araçları (Google Analytics).

Web Seminerleri ve Podcast’leri İnceleme

 • Yöntem: Rakiplerinizin düzenlediği web seminerleri ve podcast’leri dinleyerek, hangi konulara odaklandıklarını ve katılımcıların ilgi alanlarını analiz edin.
 • Araçlar: Podcast analiz araçları, webinar katılım verileri, sosyal medya yorumları.

Müşteri Yorumlarından Bilgi Toplama

 • Yöntem: Online müşteri yorumlarını ve değerlendirmelerini inceleyerek, müşterilerin beklentileri, memnuniyet seviyeleri ve şikayetleri hakkında bilgi toplayın.
 • Araçlar: Yorum analiz araçları (Trustpilot, Yelp), e-ticaret platformlarının yorum bölümleri.

Ek Tavsiyeler

 • Demografik ve Psikografik Analiz: Rakiplerin hedef kitlesinin demografik (yaş, cinsiyet, gelir seviyesi gibi) ve psikografik (ilgi alanları, yaşam tarzı gibi) özelliklerini anlamaya çalışın.
 • Müşteri Anketleri ve Odak Grupları: Rakip markaların müşterileriyle anketler ve odak grup çalışmaları yaparak doğrudan bilgi toplayın.

Rakiplerinizin hedef müşteri profillerini çıkarmak, onların pazarlama stratejilerinin başarısını anlamanıza ve kendi stratejilerinizi buna göre şekillendirmenize olanak tanır. Bu bilgiler, pazarlama kampanyalarınızı daha etkili hale getirebilir ve hedef kitlenize daha iyi ulaşmanızı sağlayabilir.

Pazarlamanın 4 P’sini Uygulama:

Rakiplerinizin pazarlama taktiklerini dört temel unsura göre analiz edin. Pazarlamanın 4 P’sini (Ürün, Fiyat, Promosyon, Yer) uygulamak için rekabet analizinde aşağıdaki yöntemleri ve araçları kullanabilirsiniz:

 • Ürün: Rakiplerinizin hangi ürünleri veya hizmetleri sunduğu, müşterilerin beğenileri ve ürünlerin başarılı olma nedenlerini incelemelisiniz.

Nasıl Yapılmalı:

 • Rakiplerinizin ürün/hizmet kataloglarını inceleyin.
 • Ürün özellikleri, kalite, çeşitlilik ve inovasyonları değerlendirin.
 • Müşteri yorumları ve ürün incelemelerini okuyun.
 • Fiyat: Rakiplerinizin kullandığı fiyat modeli ve fiyat noktasının çekiciliğini incelemelisiniz.

Nasıl Yapılmalı:

 • Rakiplerinizin fiyatlandırma stratejilerini ve modellerini analiz edin.
 • İndirimler, kampanyalar ve sadakat programlarına bakın.
 • Rakiplerin fiyatlandırması ile kendi fiyatlandırmanızı karşılaştırın.
 • Promosyon: Rakiplerinizin markalarını ve tekliflerini nasıl tanıttıkları ve hangi dijital kanallarda aktif olduklarını keşfedin.

Nasıl Yapılmalı:

 • Rakiplerinizin reklam kampanyalarını, sosyal medya etkinliklerini ve PR girişimlerini inceleyin.
 • Hangi promosyon kanallarının kullanıldığına ve hangi mesajların verildiğine dikkat edin.
 • Pazarlama kampanyalarının etkileşimini ve müşteri tepkilerini analiz edin.
 • Yer (Dağıtım Kanalları): Rakiplerinizin ürünlerini nerede sattıkları, çevrimiçi varlıkları ve fiziksel mağaza ya da şubeleri öğrenin

Nasıl Yapılmalı:

 • Rakiplerinizin ürün/hizmetlerini hangi kanallar aracılığıyla sattığını araştırın (e-ticaret, fiziksel mağazalar, üçüncü parti satıcılar).
 • Çevrimiçi ve çevrimdışı dağıtım stratejilerini değerlendirin.
 • Erişim, lojistik ve müşteri deneyimi açısından dağıtım kanallarını analiz edin.

Genel İpuçları:

 • Çapraz Analiz: 4 P’nin her birini yalnızca bağımsız olarak değil, aynı zamanda nasıl birbirleriyle etkileşime girdiğini anlamak için de analiz edin.
 • Zaman Serisi Analizi: Rakiplerinizin pazarlama stratejilerinin zaman içinde nasıl değiştiğini görmek için tarihsel verileri inceleyin.
 • Müşteri Geri Bildirimlerini Kullanın: Rakiplerin müşterilerinin geri bildirimlerini analiz ederek, piyasadaki beklentileri ve boşlukları anlayın.

En İyi Uygulamaları Bulma:

En iyi uygulamaları bulmak için rakiplerinizin başarısının ardındaki nedenleri analiz etmek, dijital pazarlama stratejinizi güçlendirecek önemli içgörüler sağlar. Bu süreci etkin bir şekilde gerçekleştirmek için aşağıdaki adımları ve araçları kullanabilirsiniz:

Adım 1: Rakip Performansının Analizi

 • Sosyal Medya Analizi: Rakiplerinizin sosyal medya platformlarında nasıl bir performans sergilediğini analiz edin. Hangi tür içeriklerin en fazla etkileşim aldığını, hangi kampanyaların popüler olduğunu ve takipçi büyümesini inceleyin. Bu analiz için Hootsuite, BuzzSumo veya Sprout Social gibi sosyal medya analiz araçları kullanılabilir.
 • SEO ve Web Trafik Analizi: Rakiplerinizin web sitelerinin arama motoru sıralamalarını ve anahtar kelimelerdeki performansını inceleyin. Google Search Console, SEMrush veya Ahrefs gibi araçlar, rakip web sitelerinin trafik kaynaklarını, en çok trafik alan sayfalarını ve en iyi performans gösteren anahtar kelimelerini belirlemenize yardımcı olabilir.

Adım 2: Pazarlama Kampanyalarının Değerlendirilmesi

 • Rakiplerinizin yürüttüğü pazarlama kampanyalarını inceleyin. Hangi kanalların kullanıldığını, hedef kitle segmentasyonunu ve kampanya mesajlarını analiz edin. Bu bilgileri toplamak için AdEspresso veya SpyFu gibi reklam analiz araçlarından yararlanabilirsiniz.
 • E-posta pazarlama stratejilerini değerlendirin. Rakiplerinizin e-posta kampanyalarını abone olarak takip edin ve içerik, tasarım ve çağrıya eylem (CTA) stratejilerini inceleyin. Mailchimp ve Campaign Monitor gibi e-posta pazarlama araçları, kendi e-posta performansınızı karşılaştırmak için kullanılabilir.

Adım 3: Müşteri Deneyimleri ve Geri Bildirimleri İnceleme

 • Rakiplerinizin müşteri yorumlarını ve geri bildirimlerini inceleyin. Bu, ürün veya hizmetlerinin neden tercih edildiğini ve müşteri memnuniyetinin yüksek olduğu alanları anlamanıza yardımcı olur. Trustpilot veya Yelp gibi yorum analiz araçları bu konuda faydalı olabilir.
 • Rakiplerinizin web siteleri ve uygulamalarının kullanıcı deneyimini değerlendirin. Site navigasyonu, tasarım, kullanılabilirlik ve dönüşüm oranları gibi unsurları inceleyin. Google Analytics ve Hotjar, kendi sitenizin kullanıcı deneyimini karşılaştırmak için kullanılabilir

Analiz İçin Bir Çerçeve Kullanma:

Rakiplerinizin analizi için SWOT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) analizi ve Porter’ın Beş Kuvvet modeli gibi çerçeveler kullanmak, pazarınızdaki konumunuzu anlamanıza ve stratejik planlamayı geliştirmenize yardımcı olur. Bu çerçevelerin etkin kullanımı için aşağıdaki adımları ve araçları göz önünde bulundurabilirsiniz:

SWOT Analizi Yapma:

 • Güçlü Yönler ve Zayıf Yönler: İşletmenizin iç operasyonlarına ve kaynaklarına odaklanın. Bu, finansal kaynaklar, insan kaynakları, teknolojik yetenekler ve marka itibarı gibi unsurları içerebilir. İçsel faktörleri analiz etmek için, şirket raporları, çalışan geri bildirimleri ve iş süreçleri üzerine kendi gözlemlerinizi kullanabilirsiniz.
 • Fırsatlar ve Tehditler: Dış çevreye, yani pazar trendleri, düzenleyici değişiklikler, rekabet ortamı ve makroekonomik faktörlere odaklanın. Bu analiz için pazar araştırma raporları, sektör haberleri ve ekonomik veri analizi yapabilirsiniz. Araçlar olarak Statista, IBISWorld veya Google Trends kullanılabilir.

Porter’ın Beş Kuvvet Modelini Kullanma:

 • Rekabetçi Rekabet: Rakiplerinizin sayısını, gücünü ve stratejilerini analiz edin. Bunun için, sektör analizi araçları ve rekabetçi istihbarat platformları kullanabilirsiniz.
 • Yeni Girişimcilerin Tehdidi: Pazarda yeni giriş yapan şirketlerin ne kadar kolay girebildiğini değerlendirin. Bu, sektörün giriş engellerini, patentleri, marka itibarını ve başlangıç maliyetlerini içerebilir.
 • Alıcıların Pazarlık Gücü: Müşterilerin fiyatları veya hizmet koşullarını ne kadar etkileyebildiğini analiz edin. Müşteri geri bildirimleri ve pazar araştırmaları bu analiz için faydalı olacaktır.
 • Tedarikçilerin Pazarlık Gücü: Tedarikçilerinizin sizin üzerinizdeki etkisini değerlendirin. Tedarik zinciri analizi ve tedarikçi ilişkileri bu değerlendirmede kullanılabilir.
 • İkame Ürünlerin Tehdidi: Müşterilerin alternatif ürün veya hizmetlere geçme olasılığını inceleyin. Bu, ürün/hizmet benzerliği, müşteri sadakati ve geçiş maliyetlerini içerebilir.

Verilerinizi Düzenleme:

Verilerinizi düzenlemek, rekabet analizinin en kritik aşamalarından biridir ve bu süreç, toplanan bilgilerin etkili bir şekilde kullanılmasını sağlar. Rakiplerinizin fiyatlandırma stratejileri, sosyal medya faaliyetleri, müşteri kazanma taktikleri ve içerik pazarlama girişimleri gibi çeşitli kriterlere göre verilerinizi düzenlemek için aşağıdaki adımlar ve araçlar kullanılabilir:

 • Veri Toplama ve Sınıflandırma: İlk adım, toplanan verileri çeşitli kategorilere ayırmaktır. Örneğin, fiyatlandırma stratejileri, sosyal medya istatistikleri, web trafiği verileri ve müşteri geri bildirimleri gibi. Bu verileri toplamak için Google Analytics, SEMrush, Hootsuite ve benzeri araçlardan yararlanılabilir.
 • Veri Depolama ve Erişim: Toplanan verileri düzenli ve erişilebilir bir biçimde saklamak önemlidir. Veri depolama için Microsoft Excel, Google Sheets veya daha gelişmiş bir veri yönetimi sistemi olan bir CRM yazılımı kullanılabilir.
 • Veri Analizi ve Görselleştirme: Toplanan verilerin analizi, içgörülerin ve trendlerin belirlenmesinde kritik bir rol oynar. Microsoft Power BI, Tableau veya Google Data Studio gibi veri görselleştirme araçları, verilerinizi analiz etmenize ve daha anlaşılır hale getirmenize yardımcı olur.
 • Benchmarks Oluşturma: Rakiplerinizle karşılaştırma yapabilmek için benchmark’lar oluşturun. Bu, belirli kriterlere göre performansınızı ve rekabetinizi ölçmenize olanak tanır.
 • Düzenli Güncellemeler ve Takip: Pazarın ve rekabetin dinamik doğası göz önüne alındığında, toplanan verilerin düzenli olarak güncellenmesi gerekir. Bu, trendleri takip etmenizi ve zaman içinde değişiklikleri gözlemlemenizi sağlar.
 • Eylem Planı Oluşturma: Son olarak, analiz sonuçlarına dayanarak bir eylem planı oluşturun. Bu plan, pazarlama stratejilerinizi geliştirmek, yeni fırsatlar yaratmak ve zayıf yönleri güçlendirmek için kullanılabilir.

Dijital Pazarlama Rakip Analiz Araçları

Rakip analizi için birden fazla araç kullanmak ve detaylandırmak, dijital pazarlama stratejilerinizin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacaktır. İşte farklı kategorilerde kullanabileceğiniz bazı rakip analizi araçları

SEO Analiz Araçları

 • Ahrefs – herhangi bir web sitesinin en iyi performans gösteren anahtar kelimelerini kontrol edin ve tahmini anahtar kelime trafiğini alın
 • SE Ranking – ücretli ve organik arama performansını ve anahtar kelimeleri gösterir
 • Moz Pro: Site denetimi, backlink analizi ve anahtar kelime araştırması yapmanıza olanak tanır. Ayrıca, rakiplerinizin sıralama değişikliklerini izlemek için kullanışlıdır.
 • Majestic: Backlink profillerini analiz etmek ve web sitenizin otoritesini artırmak için yararlıdır.

Reklam Analiz Araçları

 • SEMRush – site denetimi yapabilir, rakiplerin anahtar kelimelerini gösterebilir ve geri bağlantı analizi yapabilir 
 • Spyfu – PPC kampanyalarında rakiplerinizin en karlı anahtar kelimelerini araştırır  
 • Google Ads Açık Artırma Analizi – performansınızı aynı açık artırmalarda teklif veren diğer şirketlerle karşılaştırmanıza olanak tanır 
 • AdEspresso by Hootsuite: Facebook, Instagram ve Google Ads kampanyalarınızı yönetmek ve analiz etmek için kullanılır.
 • iSpionage: Rakiplerinizin PPC stratejilerini anlamanıza yardımcı olan ve farklı reklam ağlarındaki performansını gösteren bir araçtır.

Anahtar kelime analiz araçları

 • Smilarweb – web ve kanal trafiği hakkında bilgi sağlar, anahtar kelime eğilimlerini ortaya çıkarır ve etkileşim ölçümlerini ortaya çıkarır.
 • KeywordTool.io: Google, YouTube, Bing ve diğer platformlar için anahtar kelime önerileri sağlar.
 • Ubersuggest: Neil Patel tarafından geliştirilen bu araç, anahtar kelime fikirleri ve SEO analizi için kullanışlıdır.

Sosyal medya analiz araçları

 • Sprout Social – takipçi büyümesini, katılımını, hashtag trendlerini, dönüşümleri ve ücretli içerik performansını ölçebilirsiniz
 • Facebook reklam kütüphanesi– Facebook, Instagram ve diğer Meta ürünlerinde yayınlanan reklamları aramanıza olanak tanır 
 • BuzzSumo: İçerik ve sosyal medya analizi için güçlü bir araçtır; en çok paylaşılan içerikleri ve etkili sosyal medya kullanıcılarını bulmanıza yardımcı olur.
 • Socialbakers: Sosyal medya performansınızı analiz etmek ve rakiplerinizle karşılaştırmak için yapay zeka destekli bir platformdur.

Rakip araştırması için yapay zeka araçları

 • Brandwatch – rakip markaların çevrimiçi varlığını izleyen bir araçtır.
 • ChatGPT – diğer araçlardan elde ettiğiniz verileri ve içgörüleri analiz etmek için ChatGpt’yi kullanın.
 • Crayon: Rakiplerinizin dijital ayak izlerini izlemek ve pazarlama stratejilerini analiz etmek için kullanılır.
 • NetBase Quid: Sosyal medya dinleme ve pazar zekası için kullanılan gelişmiş bir yapay zeka aracıdır.

İçerik ve Pazar Araştırması için Ek Araçlar

 • Feedly: Rakiplerinizin ve sektörünüzün en son haberlerini ve trendlerini takip etmek için kullanabilirsiniz.
 • Talkwalker: Marka izleme ve tüketici bilgisi için geniş bir sosyal medya ve çevrimiçi içerik izleme platformudur.

Web Analizi ve Kullanıcı Davranışı için Araçlar

 • Hotjar: Kullanıcıların web sitenizde nasıl gezindiğini gösteren ısı haritaları, ziyaretçi kayıtları ve dönüşüm hunisi analizleri sunar.
 • Crazy Egg: Benzer şekilde, kullanıcı etkileşimlerini izlemek ve web sitesi tasarımını optimize etmek için ısı haritaları ve kullanıcı davranış analizleri sağlar.


E-posta Pazarlama Analizi için Araçlar

 • Litmus: E-posta kampanyalarının performansını analiz etmek ve e-postalarınızın farklı cihazlarda ve e-posta istemcilerinde nasıl göründüğünü test etmek için kullanılır.
 • Mailchimp Analytics: E-posta açılma oranları, tıklama oranları ve abone davranışları hakkında detaylı raporlar sağlar.

Reklam ve Medya Analizi için Araçlar

 • Brand24: İnternet üzerindeki marka bahsedinimlerini ve medya kapsamını izlemek için kullanılan bir online itibar yönetimi aracıdır.
 • MediaRadar: Reklam verenlerin ve rakiplerin reklam stratejilerini analiz etmek için kullanılan bir medya satış istihbarat platformudur.

Pazar ve Tüketici Araştırması için Araçlar

 • NielsenIQ: Pazar trendleri, tüketici davranışları ve endüstri analizleri konusunda derinlemesine veri ve raporlar sunar.
 • Euromonitor International: Küresel pazar verileri ve analizleri sağlayan, özellikikle demografik ve ekonomik göstergeler, tüketici alışkanlıkları ve sektörel trendler hakkında kapsamlı bilgi sunar.

Tüm bu araçlar, rakip analiz sürecinde derinlemesine bilgi elde etmek ve dijital pazarlama stratejilerinizi daha etkin bir şekilde planlamak için kullanılabilir. Bunların yanı sıra, bu araçlarla elde edilen verilerin analizi ve yorumlanması, işletmenizin pazar konumunu daha iyi anlamasına ve rekabet avantajını artırmasına yardımcı olacaktır. Önemli olan, elde edilen verileri doğru şekilde analiz edip, bu bilgileri işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine uygun stratejiler geliştirmek için kullanmaktır.

Dijital Pazarlamada Rekabet Analizi İçin Profesyonel Destek Alın!

Rekabet analizi, dijital pazarlama stratejilerinizin başarısında hayati bir rol oynamaktadır. Ancak, bu karmaşık süreci verimli bir şekilde yönetmek ve analiz sonuçlarından en iyi şekilde yararlanmak için uzmanlık ve tecrübe gerekmektedir. İşte bu noktada, Survivor Dijital Pazarlama Ajansı devreye giriyor.

Survivor Dijital, sektördeki güncel trendleri ve yenilikçi teknolojileri yakından takip ederek, müşterilerine rekabet analizi konusunda kapsamlı destek sunmaktadır. Ajansımız, rakip analizi, pazar araştırması ve stratejik planlama gibi konularda derinlemesine hizmetler sağlayarak işletmenizin dijital alanda güçlü bir konum elde etmesine yardımcı olur. Survivor Dijital ile çalışarak, rakiplerinizin bir adım önünde olabilir ve pazarlama stratejilerinizi daha etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz. Şimdi teklif alın

Dijital Pazarlama Bilgilerinizi Geliştirmek ve Rakip Analizinde Ustalaşmak İçin Eğitim Alın!

Eğer bu makaleyi bir girişimci, dijital pazarlama uzmanı veya bir işletme sahibi olarak okuyorsanız ve dijital pazarlama alanında bilginizi ve becerilerinizi geliştirmek istiyorsanız, Survivor Dijital Akademi‘nin eğitim programları sizin için mükemmel bir fırsat sunuyor. Başlangıçtan ileri seviyeye kadar çeşitli kurslarımız, rekabet analizi, SEO, içerik pazarlama ve sosyal medya stratejileri gibi konularda detaylı eğitimler içermektedir. Survivor Dijital Akademi, dijital pazarlama dünyasındaki en son trendleri ve teknikleri öğrenmenize yardımcı olurken, kariyerinizi bir üst seviyeye taşımanız için gereken araçları sağlar.

Şimdi dijital pazarlama eğitimlerimizi inceleyin ve size en uygun eğitim ile kariyerinizi geliştirmeye başlayın.

Dijital pazarlamada rekabet analizi yapmanın zorluklarına karşı Survivor Dijital Pazarlama Ajansı’nın profesyonel hizmetlerinden yararlanarak işletmenizin potansiyelini maksimize edin ve Survivor Dijital Akademi ile dijital pazarlama becerilerinizi geliştirin. Bugün bizimle iletişime geçerek işletmenizin ve kariyerinizin geleceğini şekillendirin!