Güncel İnternet ve Sosyal Medya İstatistikleri (Nisan 2022 Verileri)

Dijital Pazarlama İstatistikleri

Güncel internet ve sosyal medya istatistiklerini bilmek, biz pazarlamacılar için gündemi yakalayabilmek, pazarlama planlarımızı yeniden gözden geçirebilmek adına çok önemlidir. datareportal.com’un analiz ettiği,  We Are Social ve Hootsuite’in  ortaklaşa hazırladığı  “DİJİTAL 2022: NİSAN KÜRESEL İSTATİSTİK RAPORU”  verilerini  çevirdiğimiz bu makalenin, bizler gibi sizlerin de pazarlama planlarına yol gösterici olmasını diliyoruz. Hazırsanız başlayalım:

Dijital 2022 Nisan Küresel İstatistik raporuna göre, Dünya çapında 5 milyardan fazla insan artık internet kullanıcısı. Bu, dünya toplam nüfusunun yüzde 63’ünün şu anda, çevrimiçi olduğu anlamına geliyor.

NİSAN 2022’DE DİJİTALİN KÜRESEL DURUMU

Nisan 2022’de dünya çapında internet, mobil ve sosyal medya kullanım sayıları ile başlayalım:

 • Dünya nüfusu: Nisan 2022 itibari ile dünya nüfusu yaklaşık 7,93 milyar ve nüfusun % 57’si kentsel alanlarda yaşıyor.
 • Mobil kullanıcılar:  Dünya çapında cep telefonu kullanıcı sayısı, 5,32 milyar.  Bu toplam küresel nüfusun yüzde 67’sine eşit.  Akıllı telefonlar, günümüzde kullanılan cep telefonlarının yaklaşık 5’te 4’ünü oluşturuyor. 
 • İnternet kullanıcıları: Dünyada 5 milyardan fazla insan internet kullanıcısı. Bu oran, bir önceki yıla göre, ortalama 200 milyon kişi artmış.  Bu dünya nüfusunun yüzde 63’ünün Çevrimiçi olduğu anlamına geliyor. Ancak dünya çapında internet erişiminin “kalitesinde” hala önemli farklılıklar var.
 • Sosyal medya kullanıcıları: Dünya çapında 4,65 milyar sosyal medya kullanıcısı var. Bu küresel nüfusun yüzde 58,7’sine denk gelmektedir.

Ufak bir başlangıç yaptığımıza göre hazırsanız detaylara inelim:

İNTERNET KULLANICILARI 5 MİLYAR SINIRINI GEÇTİ

Yapılan araştırmalara göre, dünya çapında 5 milyardan fazla internet kullanıcısı var.  Ve bu yolculuk yaklaşık 50 yıl önce, Ekim 1969’da internet benzeri bir ağ üzerinden ilk veri aktarımıyla başladı.

Yıllara göre internet kullanım artış oranları
Yıllara göre internet kullanım oranları – Nisan 2022 verileri

 • İlk e-posta 1970’lerin başında gönderildi, ancak Tim Berners-Lee yaklaşık 20 yıl sonra World Wide Web’i geliştirene kadar interneti benimsenmemişti.
 • İlk web sitesi Ağustos 1991’de yayına girdiğinde, dünya çapında 4 milyondan az insan interneti kullanıyordu, İnternet kullanıcıları sonraki on yılda hızla artmaya başladı.

 • Küresel internet kullanıcı sayıları, 1995 yılında ticari internet kısıtlamalarının kaldırılmasından kısa bir süre sonra, 50 milyonu geçti ve bin yılın başında, çeyrek milyardan fazla insan zaten çevrimiçiydi.
 • Milyarıncı internet kullanıcısı muhtemelen 2005’te çevrimiçi oldu, Küresel kullanıcı sayısının ikiye katlanarak 2 milyara ulaşması sadece 6 yıl aldı.
 • 5 yıldan daha kısa bir sürede, 2015’in başlarında, küresel internet kullanıcıları3 milyar sınırını aştı. 
 • 2017 yılının başlarında, dünya nüfusunun yarısından fazlası interneti kullanıyordu.
 • Küresel internet kullanıcı sayısı 2018’in başlarında 4 milyar sınırını geçti.
 • Küresel internet kullanıcılarının toplamının, 4 milyardan 5 milyara çıkması, ortalama dört yıl sürdü. Bu verilere göre, internet kullanıcı sayılarının artışı son yıllarda yavaşladı.  Fakat günümüzde,  her 10 kişiden 6’sından fazlasının çevrimiçi olması bekleniyor.
 • En son verilere göre, internet kullanıcılar son 12 ayda,  yaklaşık 200 milyon kişi arttı ve yıllık yüzde 4’ün biraz üzerinde bir büyüme yaşandı. 

nisan 2022- internet kullanımına genel bakış
İnternet Kullanımına Genel Bakış – Nisan 2022

ÇEVRİMİÇİ ZAMANLAR

 • GWI‘nin en son araştırmaları, dünyadaki internet kullanıcılarının her gün çevrimiçi olarak ortalama 6 saat 53 dakika geçirdiğini ortaya koyuyor.
 • Bu dünyadaki 5 milyar internet kullanıcısının toplamda her gün çevrimiçi olarak,  2 trilyon dakikadan fazla zaman harcadığı anlamına geliyor.
 • Buna göre tipik bir internet kullanıcısı, uyanık zamanının yüzde 40’ından fazlasını çevrimiçi olarak geçiriyor.
 • Dahası, tipik bir internet kullanıcısı her hafta çevrimiçi olarak 48 saatten fazla zaman harcarken, milyarlarca insan artık bağlı cihazları kullanarak, işte harcadıklarından daha fazla zamanı internette harcıyor.
 • Türkiye, Günlük İnternet kullanım süresi bakımından  8 saat 3 dakikayla dünyada 11. sırada yer alıyor. 

Ülkelere Göre İnternette Günlük Harcanan Süre Grafiği- Nisan 2022
Ülkelere Göre İnternette Günlük Harcanan Süre – Nisan 2022

 • Gençler, ortalama olarak yaşlılardan daha fazla internette zaman geçirme eğilimindeler ve genç kadınlar, erkeklere göre internette daha fazla zaman harcıyorlar.
 • GWI’nin araştırması, 16 ila 24 yaş arasındaki kadınların günde ortalama 8 saatini internette geçirdiğini ortaya koyuyor; Bu yaş aralığındaki kadınların, ortalama uyku süreleri kadar internette zaman harcadığı anlamına geliyor. 
 • Baby Boomer kuşağındaki (1961-1980 )erkekler ise, günde sadece 5 saatten az bir süre internette zaman geçiriyorlar. 

Yaş ve Cinsiyete Göre İnternet Kullanımında Günlük Harcanan Süre grafiği Nisan 2022 verileri
Yaş ve Cinsiyete Göre İnternet Kullanımında Günlük Harcanan Süre – Nisan 2022

 

Milyarlarca İnsan Hala Çevrimdışı

 • Ancak tüm bu etkileyici rakamlara rağmen, Nisan 2022′ ye geldiğimizde, hala internet kullanmayan 2,9 milyar kişi var ve bu, dünya nüfusunun yüzde 37’sine denk geliyor.
 • Güney Asya, dünyada “internet bağlantısı olmayan” kişilerin üçte birinden fazlasının yaşadığı en büyük çevrimdışı nüfusa ev sahipliği yapıyor.
 • Hindistan’da 744 milyon insan çevrimdışı durumda, bu da ülke nüfusunun yarısından fazlasına (yüzde 53) ve dünyanın dörtte birinden fazlasının bağlantısız olmasına eşittir.
 • Pakistan’da 145 milyon kişinin internet erişimi yok (nüfusun yüzde 63.7’si)
 • Bangladeş’te 114 milyon kişinin internet erişimi yok ve bu ülke nüfusunun üçte ikisinden fazlasına (yüzde 67.9) eşit. 

Dünyanın İnternet Bağlantısı Olmayan Nüfuslarına Ait Veriler -Nisan 2022
Dünyanın İnternet Bağlantısı Olmayan Nüfusları – Nisan 2022

 • Çin’in internet kullanıcı sayısı,  1 milyarın üzerinde, buna rağmen  Çin‘de hala internet bağlantısı olmayan büyük bir kitle var .CNNIC  verilere göre, Çin’de ortalama 415 milyon insanın internet erişimi yok.  Bu oran ülkenin toplam nüfusunun yüzde 28,7’sine eşit. 
 • Çin’in çevrimdışı nüfusu, Nisan 2022’de dünyadaki internet bağlantısı olmayan nüfusun yüzde 14’ünden biraz fazlasını oluşturuyor.

Dünyanın İmternet Bağlantısı Olmayan Bölgelerinin Oranlarına Ait Veriler - Nisan 2022
Dünyanın İmternet Bağlantısı Olmayan Bölgelerinin Oranları – Nisan 2022

 

Küresel İnternet Erişimi Değerlendirmesi

 • 2003 yılında William Gibson, “ Gelecek zaten burada; sadece eşit olarak dağılmamış.” demişti. Neredeyse 20 yıl sonra, dünya çapında internet erişimi söz konusu olduğunda bu temel bir sorun olmaya devam ediyor.
 • Dünya’da 3 ülkede Kuzey Kore, Eritre ve Komorlar – internet kullanımı yüzde 10’un altında.
 • Toplam 18 ülkede sadece nüfusun dörtte birinden azının internete erişimi var.
 • Bu 18 ülkeden 15’i, bölge genelinde internet dağılım oranının  sadece yüzde 39,9 olduğu Afrika’da bulunuyor.
Bölgelere Göre Dünyanın Çevrimdışı Nüfus Oranları - Nisan 2022
Bölgelere Göre Dünyanın Çevrimdışı Nüfus Oranları – Nisan 2022
 • Ekonomi, bir ülkenin vatandaşlarının internete erişiminin sağlanmasında önemli bir rol oynar, bununla beraber ulaşılabilirlik de ciddi bir sorundur.
  Bazı ülkelerde – Kuzey Kore gibi – düşük internet erişiminin nedeni “engellemeye” yönelik siyasi kararlardır.
 • Ayrıca düşük dijital bağlantı seviyeleri, genellikle daha geniş altyapı sorunlarından ve ülkelerin fakirliklerinden  kaynaklanmaktadır.

Ülkelere Göre Düşük İnternet Benimseme Düzeyleri – Nisan 2022 

 • GSMA Intelligence araştırmalarına göre, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki yetişkinlerin yaklaşık dörtte biri mobil internetten ve faydalarından hala haberdar değil. Başka bir deyişle, gelişmekte olan ekonomilerdeki yüz milyonlarca insan internetin varlığından haberdar olmayabilir .
 • Araştırmalar, daha düşük farkındalık ve benimsemenin,  daha yoksul ülkelerdeki, daha yaşlı, daha az eğitimli kadınlar arasında daha yaygın olduğunugösteriyor. 
 • Bu cinsiyet dengesizliği, sosyal medya kullanıcılarının cinsiyete göre paylaşım sayılarında da benzer şekilde karşımıza çıkıyor
 • Küresel düzeyde, erkek sosyal medya kullanıcıları kadınlara göre yüzde 18 daha fazla.
 • Güney Asya’da erkek sosyal medya kullanıcıları,  kadınlara göre neredeyse 2.5  kat daha fazla.
Bölgelere Göre Sosyal Medya Cinsiyet Dengesi – Nisan 2022

Bu “dijital cinsiyet farkı”, eşit olmayan dijital dağılımın belki de en rahatsız edici yönüdür, çünkü çeşitli veri noktaları, eşit erişime sahip olduklarında kadınların interneti erkeklerden daha fazla kullanma eğiliminde olduğunu göstermektedir. Daha önce de gördüğümüz gibi, insanların interneti kullanarak geçirdikleri zaman bunun açık bir örneğidir.

Yaş ve Cinsiyete Göre İnternet Kullanımında Günlük Harcanan Günlük Süre – Nisan 2022

Kadınlar şu anda erkeklerle aynı düzeyde internet erişimine sahip olsaydı, küresel internet kullanıcılarının toplamının 5,4 milyara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu, dünya toplam nüfusunun yüzde 68’ine eşit bir oran. Fakat, bu sadece internet erişimi ile ilgili değildir; kadınların internete erişimini kısıtlamaya devam etmek başka sorunları da beraberinde getirmektedir. 

ITU’nun vurguladığı gibi,

“ Kadınlar ve kız çocukları bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla güçlendirildiğinde, bu toplumun genel olarak gelişmesine de katkı sağlar.  Kadınlar internete erişim ve dijital teknolojileri kullanma becerileri ile yeni iş kurma, yeni pazarlarda ürün satma ve daha iyi ücretli işler bulma fırsatları elde ederler; eğitim almak ve sağlık ve finansal hizmetler almak; bilgi alışverişi; ve kamusal yaşama daha tam olarak katılmak konularında daha aktif olurlar. ”

Kritik olarak, dijital cinsiyet ayrımını kapatmak, altyapıda herhangi bir büyük ölçekli yatırım veya herhangi bir yeni teknoloji gerektirmez. Sadece erkeklerin kadınların internete erişimini kısıtlamayı bırakmasını gerektirir. 

İnternet Erişiminin Maliyeti

İnternetin benimsenme düzeylerini analiz ederken erişimin karşılanabilirliği de birincil husustur.

 • Uygun Fiyatlı İnternet İttifakı (A4AI), verilerine göre  ,  dünya çapında mevcut en ucuz akıllı telefon  fiyatının şu anda ortalama aylık gelirden daha yüksek olduğu 5 ülke bulunmaktadır. 
 • Araştırmalar, toplam 20 ülkede maliyet-gelir oranının yüzde 50’nin üzerinde kaldığını göstermektedir. 
Akıllı Telefonların Uygun Fiyatlılığı Nisan 2022

Mobil verinin maliyeti de bazı ülkelerde aşırı derecede pahalıdır.

 • Araştırmalara göre, İnternet kullanımının nüfusun yüzde 25’inin altında kaldığı ülkeler arasında, 1 GB mobil veri sunan en ucuz ön ödemeli mobil veri planını,  ortalama aylık gelirin yüzde 5’inden fazlasına mal olmaktadır.
 •  Orta Afrika Cumhuriyeti’nde  1 GB mobil veri, şu anda ülkenin ortalama aylık gelirinin neredeyse dörtte birine (yüzde 24,59) mal olmaktadır.
 • Karşılaştırma için baktığımızda, 1 GB mobil veri, Makao ve Lihtenştayn’daki ortalama aylık gelirin yalnızca yüzde 0,07’sine ve Amerika Birleşik Devletleri’ndeki ortalama aylık gelirin yüzde 0,7’sine mal olmaktadır. 
Mobil Veri Planlarının Karşılanabilirliği Nisan 2022

A4AI, bu bireysel metrikleri yayınlamanın yanı sıra, ülkeler arasında daha geniş karşılaştırmaları kolaylaştıran genel bir “ alınabilirlik endeksi ” de yayınlamıştır. Bu endekse göre, çevrimiçi olma konusunda en büyük zorluklarla karşı karşıya kalan ülke vatandaşları Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndekilerdir. 

Açıkça görülüyor ki, evrensel erişilebilirlik yolunda kaydettiğimiz ilerlemelere rağmen, interneti kullanmak isteyen herkesin bunu yapabilmesi için daha gidecek çok yolumuz bulunmaktadır. 

Uygun Fiyatlı İnternet ve Erişilebilirlik – Nisan 2022

Anlamlı Bağlantı

“Evrensel erişilebilirlik” yolundaki yolculuğumuzun sadece internete temel erişimi sağlamakla ilgili olmadığını vurgulamak da önemlidir .

Son zamanlarda yapılan iki araştırma, dünyanın dört bir yanındaki insanların interneti nasıl “deneyimlediği” konusunda önemli farklılıkları ortaya çıkarmaktadır. 

A4AI tarafından yayınlanan “ Anlamlı Bağlantıyı Geliştirmek ” başlıklı  rapor , mobil veri maliyeti ve internet bağlantı hızı gibi konuların, internet bağlantısının insanların yaşamlarını ne ölçüde iyileştirebileceği üzerinde nasıl dramatik bir etkiye sahip olabileceğini vurgulamaktadır.

Raporun yazarlarına göre:  “anlamlı” bağlantı şunları içermelidir: 

 • İnternetin iş, eğitim ve iletişimdeki gelişmeleri kolaylaştırabilmesini sağlayan günlük internet erişimi;
 • İnsanların günümüz internetinin sunduğu tüm gücü deneyimlemelerini sağlayan uygun bağlı cihazlar – özellikle akıllı telefonlar;
 • İnsanların istedikleri içeriğe, nerede ve ne zaman olursa olsun, içeriğe erişmelerini sağlayan , yeterli veriye (ideal olarak sınırsız) sahip bir bağlantı “planı” veya paketi ;
 • ve özellikle eğitim ve uzaktan sağlık hizmetleri gibi kritik hizmetler söz konusu olduğunda, istikrarlı ve tatmin edici internet deneyimleri sunmaya yetecek kadar hızlı bağlantılar .

GSMA Intelligence araştırmalarına göre, şu anda dünya nüfusunun yüzde 6’sı mobil internet erişimi için gerekli altyapının olmadığı bölgelerde yaşıyor. Araştırma, gerekli altyapı mevcut olduğunda bile çeşitli zorlukların devam ettiğini gösteriyor. 

GSMA Intelligence, internetin benimsenmesi ve anlamlı kullanımın önündeki başlıca engelleri 6  başlıkta tanımlıyor: 

 • Bilgi: Özellikle mobil internet ve potansiyel faydaları açısından insanların internetin farkında olup olmadığı;
 • Erişim: gerekli ağ altyapısının yanı sıra elektriğe erişim, ağ erişimi kazanmak için gerekli resmi kimlik formlarına sahip olma ve ilgili son kullanıcı cihazlarının (örn. akıllı telefonlar) mevcudiyeti gibi ilgili etkinleştiricilerin mevcudiyeti;
 • Beceriler: insanların interneti anlamlı bir şekilde kullanmak için gerekli okuryazarlık ve dijital “bilgi birikimi” düzeylerine sahip olma derecesi;
 • Karşılanabilirlik: Bağlı cihazları satın alma veya bunlara erişme ile ilgili maliyetler, veri planlarının maliyeti ve diğer ilgili hizmet ücretleri ve giderleri (örn. elektrik maliyeti);
 • Alaka düzeyi: İnsanların anlayabilecekleri ve ihtiyaçlarını karşılayan içeriği, hizmetleri ve bağlantılı ürünleri ne ölçüde bulabilecekleri ve tüketebilecekleri;
 • Güvenlik:  İnsanların internet üzerinden maruz kalabilecekleri zararlı içerik, taciz, dolandırıcılık ve kişisel verilerin korunması gibi potansiyel riskler ve olumsuz deneyimler konusunda ne kadar endişeli oldukları.

2022’de İnterneti Kullanma Nedenleri

 • Araştırmalar, “bilgi bulmanın” interneti kullanmak için hala en büyük motivasyon olduğunu doğruluyor.
 • 16 ile 64 yaş arasındaki 10 internet kullanıcısından 6’sından fazlası (yüzde 60,2) “bilgi bulmayı” Çevrimiçi olmalarının başlıca nedenlerinden biri olarak belirtimiştir.
 • “Arkadaşlar ve aile ile iletişimde kalma” yüzde 54,7 ile ikinci sırada yer almaktadır.
İnterneti Kullanmanın Temel Nedenleri Nisan 2022
 • Yüzde 52,3′ ile haber bulmak ve tüketmek çevrimiçi olmanın üçüncü en yaygın nedenidir.
 • Yüzde 50,3 ile dördüncü sırada eğlenceli viode içeriği bulmak yer alıyor. ( Hala pazarlama planlarına eğlenceli video içeriklerini dahil etmemekte direnen marka sahiplerinin bu bilgiye yeniden ve dikkatli bakmasını öneriyoruz.)

Çevrimiçi Sağlık

 • GWI tarafından dünyanın daha büyük ekonomilerinde yapılan ankete katılan yaşları 16 ile 64 arasında değişen her 3 internet kullanıcısından 1’inden fazlası, bugün çevrimiçi olmalarının ana nedenlerinden birinin “sağlık sorunları ve sağlık ürünleri araştırmaları” olduğunu söylüyorlar.
 • Bu oran, Latin Amerika’daki ülkeler arasında çok daha fazladır. Kolombiya’da çalışma yaşındaki internet kullanıcılarının yarısından fazlası, interneti kullanmalarındaki birincil neden olarak sağlıkla ilgili sorunları belirtmişlerdir.
 • GWI’nin araştırması ayrıca, çalışma çağındaki internet kullanıcılarının dörtte birinden fazlasının (yüzde 25,9) artık her hafta çevrimiçi olarak sağlık semptomlarını kontrol ettiğini ve Bu oranların Latin Amerika ve Afrika’daki ülkelerde daha yüksek olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 
Ülkelere Göre Çevrimiçi Sağlık Belirtilerini Kontrol Etme Nisan 2022
 • Araştırma, özellikle genç yaş gruplarında, kadınların sağlıkla ilgili konularda,  erkeklere kıyasla internette daha fazla araştırma yaptığını ortaya koyuyor. (Bu verilerin sağlık sektörü pazarlaması ile ilgilenenler için  önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışmalarınızın kapsamını içerik pazarlamasının çok daha fazla enstrümanını kullanarak geliştirmelisiniz. )
Sağlık Belirtilerini Yaşa ve Cinsiyete Göre Çevrimiçi Olarak Kontrol Etme Nisan 2022
 • Afrika’daki ülkelerde dijital sağlık hizmetlerindeki ilerleme, çok daha yavaş gerçekleşmektedir. Statista, dünya nüfusunun yüzde 17,6’sını ve dünyadaki internet kullanıcılarının yüzde 11,2’sini oluşturmasına rağmen , Afrika’nın şu anda sağlık, tedavi ve ilaçlara erişmek için dijital olarak etkinleştirilmiş hizmetleri kullanan insanların yalnızca yüzde 7,6’sına ev sahipliği yaptığını belirtmektedir.

Çevrimiçi Finansal Hizmetler

GWI’nin  47 ülkenin dahil olduğu son anketine göre,  Güney Afrika, herhangi bir ülkedeki internet kullanıcıları arasında en yüksek çevrimiçi finansal hizmetleri benimseme oranına sahiptir. 

Ankete göre, Güney Afrika’nın çalışma çağındaki internet kullanıcılarının yarısından fazlası (yüzde 52,1) son 30 gün içinde bir bankacılık, yatırım veya sigorta web sitesi veya uygulamasıyla etkileşime girdiğini söylüyor ki bu, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eşdeğer rakamlardan büyük ölçüde daha yüksek ( yüzde 38,4) ve Birleşik Krallık (yüzde 41,1).

Ülkelere Göre Çevrimiçi Finansal Hizmetlerin Kullanımı Nisan 2022
 • Güney Afrika’daki internet penetrasyonu şu anda yüzde 70’tedir, bu oran ABD’de yüzde 92 ve Birleşik Krallık’ta yüzde 98’dir.
 • Ancak Güney Afrika, çevrimiçi finansal hizmetlerin benimsenme düzeyinin dünyanın en büyük ekonomisindekinden daha yüksek olduğu tek “gelişmekte olan” ekonomi değildir. Çalışma çağındaki internet kullanıcılarının yüzde 45,5’i ile Brezilya ve yüzde 44,1 ile Malezya’da da yüksek çevrimiçi bankacılığı benimseme oranları görülmektedir.  

Şaşırtıcı bir şekilde, GWI’nin verileri, daha yaşlı internet kullanıcılarının genç kullanıcılara kıyasla çevrimiçi bankacılık, yatırım ve sigorta hizmetlerini kullanma olasılığının çok daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. 

Yaşa ve Cinsiyete Göre Online Finansal Hizmetlerin Kullanımı Nisan 2022 DataReportal

Kripto Para

Araştırmalara göre, gelişmekte olan ekonomilerdeki insanların, ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelerdeki akranlarına göre kripto para birimlerini benimseme olasılığı daha yüksektir. 

GWI araştırması,  dünya çapında 9 çalışma çağındaki internet kullanıcısından 1’inin, bir tür “kripto”ya sahip olduğunu gösteriyor, ancak bu oran Türkiye’de neredeyse 4’te 1’dir. 

Ülkelere Göre Kripto Para Sahipliği Nisan 2022 DataReportal

 

 • Son dönemlerde TL’deki hızlı değer kaybı, muhtemelen bu eğilimde önemli bir rol oynamaktadır ve Türkiye’de kripto sahipliğinin neden sadece son 3 ayda yaklaşık yüzde 28 arttığını açıklamaya da yardımcı olabilir.
 • Ankette, Filipinler’de (yüzde 22,7) ve Tayland’da (yüzde 20,3) ile çaışma çağındaki her 5 internet kullanıcısından 1’i,  bir tür kriptoya sahip olduklarını söylemiş, bu veriler ışığında, kripto para birimlerinin Güneydoğu Asya’da da giderek daha popüler hale geldiğini söyleyebiliriz.
 • GWI’nin verilerine göre – küresel düzeyde – erkeklerin kripto sahibi olma olasılığı, kadınlara göre neredeyse yüzde 60 daha fazladır. 
Yaşa ve Cinsiyete Göre Kripto Para Sahipliği Nisan 2022 DataReportal

Çevrimiçi Eğitim

Bu rapor,  özellikle çalışma çağındaki yetişkinler olmak üzere 13 yaş ve üstü kitlelere odaklanmaktadır. Bu nedenle, dijitalin küçük çocukların eğitimindeki rolüne ilişkin çok fazla fikir sunulmamaktadır. Bununla birlikte, raporda yer alan veriler, “eğitim”in yetişkin kitle arasında da internet kullanımı için önemli bir itici güç olmaya devam ettiğini göstermektedir. 

 • Araştırmalara göre, çalışma çağındaki tüm yetişkinlerin yarısı “bir şeylerin nasıl yapılacağını araştırmak” için çevrimiçi olmaktadır.
 • “Bir şeylerin nasıl yapılacağını öğrenmek”, mutlaka yeni bir büyük beceri veya akademik yeterlilik edinmeyi içermek zorunda değildir ve birçok durumda, kravat bağlama veya damlayan bir musluğun nasıl düzeltileceği gibi günlük zorlukların ele alınmasını içerebilir.
 • Bununla birlikte, internetin her yerinde “nasıl yapılır” videolarının büyük popülaritesi, ihtiyaç duyduğumuz günlük becerileri öğrenmek için internete ne kadar güvendiğimizi göstermlektedir.
 • Dünya genelinde çalışma çağındaki internet kullanıcılarının yüzde 46,4’ü, artık her hafta çevrimiçi öğreticiler, “nasıl yapılır” videoları ve eğitim içeriği izlemektedir. 
Ülkelere Göre Öğrenme Kaynağı Olarak Çevrimiçi Video Nisan 2022 Veri Raporu
 • Bununla birlikte, bu oran Filipinler’de neredeyse yüzde 70’e yükselirken, diğer gelişmekte olan ekonomilerdeki rakamlar, ekonomik olarak daha gelişmiş ülkelerin rakamlarından sürekli olarak daha yüksektir.
 • Araştırmalar, tüm Z Kuşağı internet kullanıcılarının yarısından fazlasının şu anda bilgi ve becerilerini her hafta çevrimiçi olarak geliştirdiğini ve genç kadınların öğrenmek için internete başvurma olasılığının erkeklere göre daha yüksek olduğıunu göstermektedir.
Yaşa ve Cinsiyete Göre Bir Öğrenme Kaynağı Olarak Çevrimiçi Video Nisan 2022 Veri Raporu

Çevrimiçi Etkinlikler

 • İnsanların ziyaret ettiği web siteleri ve kullandıkları uygulamlar söz konusu olduğunda araştırmalar,  sohbet ve sosyal ağ kullanım etkinliklerin en üst sırada olduğunu gösteriyor. Araştırma sonuçları, ankete katılan, çalışma çağındaki internet kullanıcılarının yüzde 95’inin son 30 günde bunlardan en az birini kullandığını söylediğini gösteriyor.
 • Arama motorları ve web portalları, popülerlik açısından üçüncü sırada yer alıyor. GWI’nin anketine katılan 5 kişiden 4’ünden fazlası, geçen ay bu sitelerden en az birini ziyaret ettiğini söylüyor.
 • Ankete katılanların yüzde 57’si son 30 gün içinde bir tür çevrimiçi alışveriş yaptıklarını söylüyor ve bu da e-ticaretin dünyadaki internet kullanıcıları için ne kadar önemli hale geldiğinin bir göstergesidir.

Ve bu veriler, dijital bağlantının günlük hayatımızın neredeyse her alanından geçen bir “katman” haline geldiği fikrini güçlendirerek, dünyanın çevrimiçi etkinliklerinin çeşitliliğini bir kez daha göstermektedir.

Ziyaret Edilen Web Sitesi ve Kullanılan Mobil Uygulama Türleri Nisan 2022

En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri

 • Semrush araştırmaları, YouTube’un Şubat 2022’de en çok ziyaret edilen web sitesi olduğunu bildiriyor aslında bugüne kadar hep Dünyanın en çok ziyaret alan sitesi Google olmuştu. YouTube 2. sırada yer alırdı. Bu, Google.com’un küresel trafik çizelgelerinde birinci olmadığı nadir durumlardan biridir.
 • Semrush’un verileri, YouTube’un  Şubat ayında yaklaşık 50 milyar farklı kullanıcı “oturumuna” ev sahipliği yaptığını ve ziyaretçilerin sitede ortalama 25 dakikadan fazla zaman harcadığını gösteriyor.
 • Bu, insanların yalnızca Şubat 2022’de YouTube.com’da 20 milyar saatten fazla zaman harcadığını gösteriyor ki bu da 2,3 milyon yıllık insan ömrüne denk geliyor.
 • Ve bu veriler yalnızca YouTube’un web sitesindeki etkinliği temsil ediyor, platformun yerel mobil uygulamalarını kullanarak harcanan süreyi içermiyor. 

Dünyanın En Çok Ziyaret Edilen Web Siteleri (Semrush) Nisan 2022 

 

 • Semrush verilerine göre,  insanların Facebook’un yerel mobil uygulamasında harcadıkları büyük zamana rağmen, platformun web sitesi hala önemli sayıda ziyaretçi alıyor
 • Bu arada Wikipedia.org, dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinden biri olmaya devam ederek, dünyanın internet faaliyetlerinde “bilgi bulmanın” oynadığı rolün önemini pekiştiriyor.
 • Dünyanın en büyük e-ticaret platformu Amazon.com’da, dünyanın en çok ziyaret edilen web sitelerinde ilk 10’da yer alıyor.  Amazon.com’u Şubat ayında 3 milyardan fazla kullanıcı ziyaret etti.
 • Apple’ın web sitesi de  Şubat 2022’de en iyi 20 web sitesi arasında yer alıyor. Semrush’un analizleri sitenin Şubat ayı boyunca 2,4 milyar ziyaret çektiğini gösteriyor.
 • Semrush, Yahoo!’nun birincil “.com” alan adının Şubat 2022’de küresel web trafiği açısından 13. sırada yer aldığını ve Japonya odaklı “.co.jp” alan adının 19. sırada olduğunu gösteriyor.
 • Dikakt çeken bir başka veri de , “yetişkinlere uygun” sitelerin ilk 20 yerden dördünü oluşturduğudur. Bu mülkler, Şubat 2022’de toplam 15,5 milyar ziyaretçi aldı.

Bununla birlikte, SimilarWeb‘in sıralamasında biraz daha farklı sonuçlar yer almaktadır. Smilarweb’e göre şubat 2022’de en çok ziyaret edilen web siteleri sıralamasında birinci sırada Google yer alırken, ardından sosyal medya mecraları YouTube, Facebook ve Twitter gelmektedir.

İnternete Erişmek İçin Kullanılan Cihazlar

 • Araştırma sonuçları, çalışma çağındaki internet kullanıcılarının yüzde 92’sinden fazlasının mobil cihazlar aracılığıyla çevrimiçi olduğunu gösteriyor ve cep telefonları dünyanın en çok kullanılan bağlı cihazları olmaya devam ediyor.
 • Bununla birlikte, dünya internet kullanıcılarının üçte ikisinden fazlası (yüzde 68) hala dizüstü ve masaüstü bilgisayarlar aracılığıyla çevrimiçi oluyor, ancak bu oran bir önceki yıl  yüzde 72’ydi.
 • Her 10 kişiden 3’ü internete televizyonları aracılığıyla da bağlanıyor ve artık daha fazla insan televizyon aracılığıyla çevrimiçi oluyor, bu oran tablet ile çevrimiçi olanlardan daha fazla.

İnternete Erişmek İçin Kullanılan Cihazlar Nisan 2022 

 • Cep telefonları yalnızca en yaygın kullanılan cihaz türü değildir. En son araştırmalar, cep telefonlarının artık çevrimiçi olarak geçirdiğimiz zamanın neredeyse yüzde 55’ini oluşturduğunu ve bu rakamın Tayland, Endonezya, Çin ve Hindistan’da neredeyse yüzde 60’a çıktığını göstermektedir.
 • Yaş, cihaz tercihlerini şekillendirmede önemli bir rol oynamakatdır.  Örneğin, Z kuşağı kullanıcılarının bir bilgisayar aracılığıyla çevrimiçi olma olasılıkları, diğer kuşaklardaki kullanıcılara kıyasla çok daha düşüktür.
Yaşa ve Cinsiyete Göre İnternete Erişmek İçin Bilgisayar Kullanımı Nisan 2022
 • Statcounter verilerine göre, cep telefonları Mart 2022’de küresel web trafiğinin yüzde 56’sından fazlasını oluşturmaktadır.
 • Verilerde, Nijerya’daki toplam web trafiğinin neredeyse yüzde 86’sı cep telefonlarından oluşmaktadır. Afrika ve Asya’daki ülkelerde mobilin payı oldukça yüksektir. 
Ülkelere Göre Mobil’in Web Trafiği Payı Nisan 2022 Veri Raporu

İnternet Bağlantı Hızları Artıyor

Ookla‘dan gelen en son veriler , internet bağlantı hızlarının son 12 ayda arttığını gösteriyor.

İnternet Bağlantı Hızlarına Genel Bakış Nisan 2022 DataReportal
 • Dünyanın mobil internet kullanıcıları artık ortalama 29,9 Mbps indirme hızının keyfini çıkarıyor , bu da dünyadaki tüm mobil internet kullanıcılarının yarısından fazlasının artık herhangi bir ara belleğe alma veya görüntü kalitesi kaybı olmadan mobil veri bağlantıları üzerinden 4K video akışı yapabileceği anlamına geliyor.
 • GWI’nin  araştırmasına göre de, çalışma çağındaki internet kullanıcılarının yüzde 92’si,  internet üzerinden film ve TV şovları yayınlıyor. 
İnternet Üzerinden TV Şovları ve Filmler Akışı Nisan 2022
 • Ancak, şunu da göz ardı etmemek gerekir ki bağlantı hızları ülkeden ülkeye önemli ölçüde değişmektedir.
Ülkelere Göre Mobil İnternet Bağlantı Hızları Nisan 2022 Veri Raporu
 

İçerik Erişilebilirliği

 • Okuryazarlık gibi konular içeriğe erişilebilirlik için temel engeller oluşturabilirken, kişinin ana dili dışındaki dilleri konuşma, okuma ve yazma becerisi de çevrimiçi içeriğin ne ölçüde “erişilebilir” olduğunu belirleyebilir.
 • Küresel okuryazarlık oranları son yıllarda önemli ölçüde iyileşti, ancak dünya çapında yetişkin nüfusun yarısından daha azının okuryazar olduğu 13 ülke var.
 • Endişe verici bir şekilde, kadınlar arasındaki okuryazarlık oranları genellikle daha da düşüktür ve raporlar, toplam 19 farklı ülkede kadın nüfusunun yarısından azının okuryazar olduğunu göstermektedir 
Yaşa ve Cinsiyete Göre Bölgesel Okuryazarlık Oranları Ocak 2022 Veri Raporu
 • Bununla birlikte, yerel bir dilde okuryazarlık, bugünün internetinde bulunan içeriğin tam değerini ortaya çıkarmak için hala yeterli olmayabilir.
 • W3Techs’ten elde edilen veriler, İngilizce konuşanların dünya nüfusunun yalnızca yüzde 17’sini temsil etmesine rağmen, 10 web sitesinden 6’sından fazlasının İngilizce dilinde yazıldığını gösteriyor .
 • Şirketin sıralaması, çevrimiçi içerik söz konusu olduğunda da İngilizce’nin “en fazla indekslenen” tek dil olmadığını, Rusça, Türkçe ve Farsça’nın da içerik sıralamasında üst sıralarda yer aldığını ortaya koyuyor.
 • W3Techs’in verileri, bir dizi dilin – özellikle İspanyolca, Fransızca ve Çince (çeşitli biçimleriyle) – bu dilleri konuşan kişilerin sayısıyla karşılaştırıldığında, web içeriğinde yetersiz temsil edildiğini ortaya koymaktadır.
Web İçeriği için En Yaygın Diller Nisan 2022
 • Ancak, çevrimiçi çeviri araçlarının kullanımının dünya çapında ivme kazanmasıyla birlikte, dil erişilebilirliği konusunda daha iyi sonuçlar elde edilmektedir.
 • Google Trendler’den alınan veriler, 2022’nin ilk üç ayında dünya çapında en çok aranan ilk on sorgudan birinin “çeviri” olduğunu ve diğer dillerdeki (ör. “çevirici”) ilgili sorguların da yüksek düzeyde ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.
2022 Nisan 2022 1. Çeyrekte En Çok Yapılan Google Aramaları Veri Raporu
 • Dijital çeviri araçlarının kullanımı, özellikle Latin Amerika’da, gelişmekte olan ekonomilerde oldukça yüksektir.
Ülkelere Göre Online Çeviri Araçlarının Kullanımı Nisan 2022
 • Video formatları, içeriği daha düşük okuryazarlık düzeyine sahip kişilerin yanı sıra belirli engelleri olan kişiler için daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olabilir.
 • Benzer şekilde, sorguları yazmaya ve sonuçları okumaya gerek kalmadan internette içerik aramak için ses arabirimlerinin ve görüntü tanıma araçlarının kullanılması da çevrimiçi keşfi daha erişilebilir hale getirmeye yardımcı olabilir.
Çevrimiçi Bilgi Bulmak için Sesli Asistanların Kullanımı Nisan 2022

Sosyal Medya Büyümesi Yavaşlıyor

 • Sosyal medya kullanıcı büyüme oranları, COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana gördüğümüz üç aylık büyüme oranlarına kıyasla son üç ayda yavaşladı.
 • Kepios analizi, küresel sosyal medya kullanıcılarının 2022’nin başından bu yana yalnızca 32 milyon arttığını ve bu da üç aylık yüzde 0,7’lik bir büyümeye eşit olduğunu ortaya koyuyor.
Küresel Sosyal Medya Kullanıcılarının Zaman İçinde Büyümesi Nisan 2022
 • Yine de Sosyal medya kullanıcı sayıları, dünya genelinde yıllık yüzde 7,5 arttı ve son 12 ayda ek 326 milyon yeni kullanıcı ile Nisan 2022’nin başında küresel sayı 4,65 milyara ulaştı.
 • Her zaman olduğu gibi, bu rakamın benzersiz bireyleri temsil etmeyebileceğini vurgulamakta fayda var, ancak her 10 internet kullanıcısından 9’unun artık her ay sosyal medya platformlarını ziyaret ettiğini kesinlikle söyleyebiliriz.
 • Ayrıca, 13 yaş ve üzeri “uygun” izleyicilere odaklanırsak, veriler, dünyadaki sosyal medyayı kullanabilen tüm insanların dörtte üçünden fazlasının zaten bunu yaptığını gösteriyor, bu da büyüme oranlarının neden yavaşladığını kısmen açıklayabilir. 
Küresel Sosyal Medya Kullanımına Genel Bakış Nisan 2022

Çin’in Etkileyici Sosyal Medya Dönüm Noktası

 • Çin Ağ Bilgi Merkezi’nin (CNNIC) son raporu , Çin’de 1 milyardan fazla insanın artık sosyal medya ve mesajlaşma platformlarını kullandığını ortaya koyuyor.
 • CNNIC’in verileri, ülkedeki sosyal medya kullanıcılarının sayısının 2021’de yüzde 2,6 artarak yıl sonunda 1.007 milyara ulaştığını gösteriyor.
 • CNNIC’in raporları, Çin’deki sosyal medya kullanıcılarının sayısının iki katına çıkmasının 8 yıldan biraz fazla sürdüğünü gösteriyor.
 • Son rakamlar, ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 70’inin artık düzenli olarak sosyal medya kullandığını, ancak ülkenin internet kullanıcılarının yüzde 97,5’inin sosyal platformlarda aktif olduğunu gösteriyor.
 • Çin şu anda dünyadaki tüm 4,65 milyar sosyal medya kullanıcılarının yüzde 21,6’sına ev sahipliği yapıyor.
 • Bununla birlikte veriler, Çin’de şu anda sosyal medya kullanmayan 440 milyon insan olduğunu da ortaya koyuyor , bu nedenle ülkenin sosyal medya nüfusunda büyüme için hala çok yer var.
Çin’de Sosyal Medya Kullanıcılarının Artışı Nisan 2022

Sosyal Medya Platformlarına Göre Kullanıcı Davranışları

 • Bu çeyrek raporuna yapılan yeni eklemelerden biri, insanların farklı sosyal medya platformlarındaki faaliyetlerini araştırıyor.
 • Örneğin, 10 Facebook kullanıcısından 7’si, platformu arkadaşları ve aileleriyle iletişim kurmak için kullandıklarını söylüyor ve bu da bunu Facebook’taki en popüler aktivite haline getiriyor.
 • Ancak TikTok kullanıcılarının sadece yüzde 15’i platformu bu tür bir iletişim için kullandıklarını söylüyor.
 • TikTok kullanıcılarının  yüzde 77’sinin komik ve eğlenceli içerik aramak için TikTok kullandıklarını söylüyor bu da TikTok’un bir eğlence kanalı olduğunu açıkça gösteriyor.
 • Bu arada, Instagram ve Snapchat kullanıcıları en çok kendi içeriklerini yayınlamakla ilgileniyor. ( Ve bu nokta, Instagram ve TikTok arasındaki mevcut davranışlardaki temel farklılıklardan birini vurgulamakadır. )
 • Her 10 Instagram kullanıcısından 7’si (yüzde 69,9) Instagram’da fotoğraf ve video yayınladıklarını söylerken, TikTok’ta video paylaştığını söyleyen 3 TikTok kullanıcısından sadece 1’i dir. (yüzde 33,9).
 • Yine ilginç bir başka veri de, Pinterest kullanıcılarının özellikle markalarla ilgili içeriklerle ilgilendikleridir.  Platform kullanıcılarının yüzde 37,9’u platformu markaları takip etmek veya araştırmak için kullandıklarını söylüyorlar.
 • Haberler ve güncel olaylardan haberdar olmak, LinkedIn ve Twitter tercih ediliyor. 

Bu bulgular, sosyal medya pazarlamasına daha stratejik bir yaklaşım geliştirmek isteyen markalar için açık bir değere sahiptir, çünkü her platformda farklı kullanım bağlamlarını ve kullanıcı motivasyonlarını vurgular.

Platforma Göre Sosyal Medya Faaliyetleri Nisan 2022

TikTok Reklam İstatistikleri

 • Bytedance‘ın reklam kaynaklarında yayınlanan son rakamlar, TikTok’un reklam erişiminin 2022’nin ilk üç ayında 2021’in son üç ayında olduğundan daha hızlı büyüdüğünü ortaya koyuyor.
 • Pazarlamacılar, bu yılın başında ulaşabilecekleri kullanıcı sayısından neredeyse yüzde 10 daha fazla olan TikTok’taki reklamlarla artık 18 yaş ve üstü 970 milyon kullanıcıya ulaşabiliyor.
 • Bu, TikTok’un yetişkin kitlesinin şu anda her gün yaklaşık 1 milyon yeni kullanıcı oranında büyüdüğü anlamına geliyor.
TikTok’un Küresel Reklamcılık Kitlesine Genel Bakış Nisan 2022
 • TikTok’un reklam araçları, pazarlamacıların 13 yaş ve üstü kullanıcılara hedeflemesine olanak tanır, ancak aynı araçlar yalnızca 18 yaş ve üstü kullanıcılar için kitle erişim verileri sağlar.
TikTok’un Yaş ve Cinsiyete Göre Küresel Reklamcılık Kitlesinin Profili (TikTok Demografisi) Nisan 2022
 • Bireysel ülke verileri, TikTok’un özellikle Orta Doğu ve Güneydoğu Asya’daki izleyiciler arasında popüler olduğunu ortaya koymaktadır.
 • Bytedances’in yayınladığı erişim rakamları, tüm ABD’li yetişkinlerin yarısından fazlasının artık her ay TikTok kullandığını göstermektedir.
Ülkelere Göre TikTok Reklam Erişimi Nisan 2022 VeriRaporu

TikTok’ta Tüketici Harcaması  da Yeni Rekorlara Ulaştı

 • Ancak büyüme gösteren sadece TikTok’un kullanıcı sayıları değil. Data.ai tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre , kullanıcılar 2022’nin ilk üç ayında TikTok’a 620 milyon ABD dolarından fazla ve platformun Çinli kardeş uygulaması Douyin’e ek 220 milyon ABD doları harcadılar.
 •  840 milyon ABD doları tutarındaki toplam tutar, platformların önceki üç aylık dönemdeki uygulama içi harcamasından yüzde 40 daha fazladır ve bir mobil uygulama tarafından tek bir çeyrekte son tüketici harcaması yoluyla kazanılan en büyük meblağdır.
 • Bununla birlikte, bu rakamları özellikle etkileyici kılan şey, yalnızca platform kullanıcılarının içerik oluşturucular için sanal hediyeler satın almalarına izin veren, platformların “jetonlarının” uygulama içi satın alımlarını içermesidir.
 • Başka bir deyişle, bu rakamlar geleneksel reklam harcamalarını veya sosyal ticaret işlemlerini veya markalar ve etkileyiciler arasında yapılan pazarlama anlaşmalarını içermez.
 • Amerika Birleşik Devletleri, TikTok’un ilk çeyrekte tüketici gelirinin en büyük payını oluşturdu ve Amerikalılar, Ocak ve Mart 2022 arasında uygulama içi satın almalara 310 milyon ABD dolarından fazla harcama yaptı.
TikTok ve Douyin’de Tüketici Harcamaları Nisan 2022

Instagram’ın Küresel Reklamcılık Kitlesine Genel Bakış

 • Instagram’daki reklamların toplam potansiyel erişimi:  1.45 milyar
 • Instagram reklam erişiminde çeyrek dönem değişim oranı: %-1.8 (-26 Milyon)
 • Instagram reklam erişiminin toplam internet kullanıcılarına oranı:  %29
Instagram’ın Küresel Reklamcılık Kitlesine Genel Bakış Nisan 2022 Veri Raporu

Snapchat Büyüme Hamlesini Sürdürüyor

 • Snapchat’in reklam kaynaklarında yayınlanan en son rakamlar, Snapchat’in son 3 ayda küresel reklam kitlesine 32 milyon kullanıcı daha eklediğini ve neredeyse yüzde 6’lık etkileyici bir çeyreklik büyüme sağladığını ortaya koyuyor.
Snapchat’in Küresel Reklamcılık Kitlesine Genel Bakış Nisan 2022
 • Daha da önemlisi, Snapchat genç kullanıcılar arasında da ivme kazanmaya devam ediyor, platformun son zamanlardaki büyümesinin çoğu 20’li yaşların başındaki kullanıcılardan geldi.
 • Şirketin reklam erişim verileri, 13 ila 17 yaş arasındaki kitlelerin son 3 ayda yüzde 3,7 arttığını, buna karşılık 18 ila 24 yaş arası kullanıcılar arasında yüzde 6,7’lik ve toplamda yüzde 5,8’lik bir büyüme olduğunu gösteriyor.
Snapchat’in Yaş ve Cinsiyete Göre Küresel Reklamcılık Kitlesinin Profili (Snapchat Demografisi) Nisan 2022

Facebook’un Genç İzleyicileri Hala Büyüyor

 • Meta’nın verileri, genç kullanıcıların Facebook’u “terk ettiğine” dair söylemlere karşı pek çok kanıt sunuyor.
 • Meta’nın en son hedef kitle verileri, pazarlamacıların artık Facebook’ta Ocak 2022’ye kıyasla 2,8 milyon daha fazla gence daha ulaşabileceğini ve bu önemli demografide çeyreğe göre yüzde 1,3’lük bir büyümeye eşit olduğunu ortaya koyuyor.
 • Ancak şunu göz ardı etmeyin, bu eğilimler ülkeye göre değişebilir. Dünyanın bir bölgesindeki izleyici eğilimlerinin başka bir yerdeki izleyici eğilimleri üzerinde çok az etkisi olabilir, bu nedenle durum tespiti yapmak çok önemlidir.
Facebook’un Yaş ve Cinsiyete Göre Küresel Reklamcılık Kitlesinin Profili (Facebook Demografisi) Nisan 2022

Pinterest Yeniden Büyüme Eğiliminde

 • Geçen yılın sonunda küresel erişimde yaşanan düşüşten sonra, Pinterest’in planlama araçları, platformun reklam kitlesinin kayıplarını çoktan geri kazandığını gösteriyor.
 • Küresel Pinterest reklam erişimi, Nisan 2022’de 235 milyon olarak gerçekleşti ve yüzde 4,1’lik bir büyümeye elde etti.
Pinterest’in Küresel Reklamcılık Kitlesine Genel Bakış Nisan 2022
 • Bu çeyrek raporundaki diğer veriler, Pinterest reklamlarını, özellikle moda gibi görsel kategorilerdeki reklamları düşünen pazarlamacıların ilgisini çekebilir.
 • Araştırmalara göre, dünya çapında yaklaşık 10 çalışma çağındaki internet kullanıcısından 3’ü artık her ay görüntü tanıma araçlarını kullanıyor,
 • Bu oranBrezilya’da yüzde 50’nin üzerine çıkıyor, Meksika ve Kolombiya’da da yüzde 50’ye yakın oranlarda seyrediyor.
 • Bu nedenle, konu arama sorguları olarak görsellerle arama yapmak olduğunda ilgi çekici seçenekler sunan Pinterest’in “Lens” aracıyla , yalnızca sponsorlu pinlerden daha fazla Pinterest pazarlama fırsatı sunduğunu söyleyebiliriz. 
Ülkelere Göre Görüntü Tanıma Araçlarının Kullanımı Nisan 2022

Sosyal Medya BGBM’leri Yeniden Yükseldi

 • Skai.io verileri, sosyal medya reklamlarında bin gösterim başı  (BGBM) maliyetinin 2021’in ilk çeyreği ile 2022’nin ilk çeyreği arasında yüzde 15 arttığını gösteriyor.
 • Şirketin dünya çapında 1 trilyondan fazla reklam gösterimini analiz ettiği verilere dayalı olarak, küresel BGBM’ler bu yılın ilk üç ayında ortalama 6,75 ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
 • Bu BGBM rakamı, pazarlamacıların 4. çeyrekte ödediği ortalama fiyattan yaklaşık yüzde 24 daha düşüktür , ancak hepimizin bildiği gibi,  1. Çeyrek, özellikle ondan önceki ‘tatil’ çeyreğiyle karşılaştırıldığında, genellikle reklam harcamaları için yılın “en ucuz” çeyreğidir.
 • Bu açıdan bakıldığında, mevcut yıldan yıla büyüme eğilimleri bu yılın 4. çeyreğine kadar devam edecekse, pazarlamacılar 2022 yılının 4. çeyreğinde sosyal medya BGBM’leri için ortalama 10 ABD dolarından fazla ödemeyi beklemelidir.
 • Ortalama olarak bu, her bir sosyal medya reklam gösteriminin 1 sentten fazlaya mal olacağı anlamına gelir – ilk kez küresel sosyal medya BGBM ortalamalarının bu eşiği aştığı görülmektedir. 
Ortalama Küresel Sosyal Medya Reklam BGBM’leri Nisan 2022
 • 2022’nin ilk çeyreğindeki genel sosyal medya reklam harcaması, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artmasına rağmen, reklamcılar 2021 yılının ilk çeyreğinde yayınladıkları sosyal medya reklam gösterimlerinin yalnızca yüzde 95’ini sunmayı başardı.
 • Sosyal medya tıklama oranları (TO) da bu yılın ilk üç ayında önceki üç çeyreğe kıyasla keskin bir şekilde düştü, ancak Skai’nin analistleri bunun kısmen artan video reklam tercihinden kaynaklanabileceği konusuna vurgu yapıyor.
 • Özellikle Apple’ın veri gizliliği politikalarından sonra kullanıcıların etkinliklerini takip etmek pazarlamacılar için çok daha zor hale geldi. Bu nedenle son dönemde bir çok pazarlamacı istenen sonucu elde etmek için genellikle kullanıcı etkileşimine odaklanan reklamlar yerine, (örneğin bir web sitesine tıklamak) daha az bağımlı olan video merkezli “marka” reklamcılığına daha fazla yatırım yapıyor.
Sosyal Medya Reklam Gösterimleri ve Tıklama Oranları Nisan 2022

B2B İletişimde Dijitalin Rolü

GWI’nin Çalışma anketinden elde edilen verilere göre,  iş dünyası hala çok çeşitli iletişim kanallarını kullanmayı tercih ediyor. 

İş İçin Kullanılan İletişim Kanalları Nisan 2022
 • Görüntülü arama ve mesajlaşma platformlarının yükselişine rağmen, telefon aramaları işle ilgili iletişimler için kullanılan cihazların ve platformların sıralamasında hala en üst sırada yer alıyor.
 • 16-64 yaş arası çalışan profesyonellerin yüzde 95’inden fazlası, işyerinde en azından ara sıra telefon görüşmeleri yaptıklarını söylerken, yüzde 77’si bunu her gün yaptıklarını söylüyor.
 • Ankete katılanların neredeyse yüzde 95’inin e-postanın çalışma hayatlarının düzenli bir parçası olmaya devam ettiğini söylüyor.
 • Çalışan profesyonellerin yüzde 76,7’si günde en az bir kez e-posta kullandığını söylüyor.
 • Ve Gençlerin,  iş için e-postayı kullanma olasılıkları, yaşlı meslektaşlarına göre daha fazladır. (ilginç değil mi?)  25 ila 34 yaş arasındaki genç Y kuşağı, işyerlerinde en büyük e-posta kullanıcılarıdır.
Yaş ve Cinsiyete Göre İşle İlgili İletişimlerde E-posta Kullanımı Nisan 2022
 • WhatsApp gibi mesajlaşma servisleri artık iş yerinde tercih edilen bir iletişim aracı olarak metin mesajlarını geride bıraktı; ankete katılanların yaklaşık yüzde 87’si bu platformları en azından bazı zamanlarda kullandıklarını söylüyorlar  ve her 10 kişiden 7’si bunları her gün kullandığını söylüyor.
 • Z kuşağındaki çalışan profesyoneller, sohbet uygulamalarını iş için kullanma olasılığı en yüksek olanlardır; bu demografinin yüzde 92’sinden fazlası, bunları günlük olarak kullandıklarını söylüyorlar.
 • Baby Boomer kuşağındaki iş arkadaşları, genç yaş gruplarına kıyasla bu platformları benimseme konusunda daha yavaşlar. Ancak yine de, 55-64 yaş arasındaki çalışan profesyonellerin üçte ikisinden fazlası, işle ilgili iletişimler için mesajlaşma kullandıklarını söylüyorlar.
İşle İlgili İletişim için Messenger Hizmetlerinin ve Sohbet Uygulamalarının Kullanımı Nisan 2022
 • Görüntülü aramaların rolü COVID-19 pandemisinin başlangıcından bu yana önemli ölçüde artmıştır.
 • GWI’nin verileri, çalışan profesyonellerin yüzde 71,7’sinin 2019’un sonuna doğru görüntülü görüşme yaptığını gösteriyor, ancak sadece iki yıl sonra bu rakam yüzde 86,5 arttı 

B2B’de Sosyal Medya Kullanımı

 • B2B’de, 5 çalışandan 4’ünden fazlası işle ilgili iletişimler için sosyal medyayı kullanıyor.
 • Sosyal medya platformları, kullanım sıklığı açısından da nispeten üst sıralarda yer alıyor ve 16 ile 64 yaş arasındaki profesyonellerin yaklaşık üçte ikisi (yüzde 63,2) sosyal medyayı günlük iş iletişimi için kullandığını söylüyor.
 • Belki de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, genç nesillerin profesyonel iletişim için sosyal medyayı kullanma olasılıkları çok daha yüksek.
 • Z Kuşağı demografisindeki her 10 profesyonelden yaklaşık 9’u sosyal medyayı iş görüşmeleri için kullandığını ve her 10 kişiden 7’si bunu her gün yaptığını söylüyor.
 • Bununla birlikte, 10 Baby Boomer’dan 6’sından daha azı herhangi bir iş iletişimi için sosyal medyayı kullanıyor ve 10’dan 4’ünden daha azı herhangi bir günde iş iletişimi için sosyal platformları kullanıyor.
Sosyal Medyanın İşle İlgili İletişimlerde Kullanımı Nisan 2022

İşyeri iletişimi için sosyal medyanın kullanımı da coğrafyaya göre önemli ölçüde değişmektedir.

 •  GWI’nin verileri – dünya çapında bir düzeyde – çalışan her 3 profesyonelden yaklaşık 1’inin artık dış tedarikçiler ve satıcılarla iletişim kurmak için sosyal medyayı kullandığını ortaya koymaktadır.
 • Ancak bu rakam Çin’de yüzde 45’in, Endonezya’da ise yüzde 40’ın üzerine çıkıyor.
 • Yelpazenin diğer ucunda, 9 Kanadalı profesyonelden 1’inden daha azı, dış ortaklarla iletişim kurmak için sosyal medyayı kullanıyor ve bu rakamlar Avrupa genelinde en fazla 6’da 1’e ulaşıyor.

B2B Alıcı Yolculuğu

 • Etkinlikler ve kulaktan kulağa iletişim, B2B alıcılarının yeni ürün ve hizmetleri keşfetmesinin başlıca yolları olmaya devam ediyor, ancak GWI’nin verileri, çalışan profesyonellerin işleriyle alakalı olabilecek yeni teklifler hakkında bilgi edinmek için çok çeşitli kanallara güvendiğini ortaya koyuyor.
 • Veriler ayrıca, marka ve ürün web sitelerinin B2B pazarlama için kritik bir kanal olmaya devam ettiğini ve 10 B2B karar vericisinden 4’ünden fazlasının bu tür siteler aracılığıyla yeni markalar ve ürünler keşfettiklerini söylüyor.
 • Bu arada, B2B karar vericilerinin neredeyse yüzde 38’i sosyal medya kanalları aracılığıyla işleriyle ilgili yeni ürün ve hizmetler keşfettiklerini söylüyor.
B2B Marka Keşif Kanalları Nisan 2022
 • B2B alıcıları satın almaları araştırırken uzmanlar, meslektaşlarla yapılan görüşmeler birincil bilgi kaynakları olmaya devam ediyor ve yaklaşık 10 kurumsal karar vericiden 9’u işle ilgili araştırmalarında bu kanalları etkili olarak nitelendiriyor.
 • Bununla birlikte, karar vericilerin yüzde 88’i, tedarikçilerin web sitelerinin potansiyel ortakları değerlendirmelerinde etkili olduğunu ve bu kanalı B2B ürün araştırması söz konusu olduğunda demoların, denemelerin ve hatta ticari fuarların önüne geçtiğini belirtmiştir.
 • Yaklaşık 10 B2B karar vericisinden 8’i, sosyal medyanın araştırmalarında etkili bir rol oynadığını ve sosyal medyayı B2B alıcı yolculuğunda etki açısından çevrimiçi ve çevrimdışı dergiler gibi ticari basın kuruluşlarının önüne koyduğunu söylüyor.
B2B Alıcı Yolculuğunda Etkili Araştırma Kanalları Nisan 2022
 • Potansiyel ortakları araştırırken sosyal medya platformlarını kullanan karar vericilerin üçte ikisinden fazlası (yüzde 67,9) video platformunu araştırma yolculuklarının bir parçası olarak kullanmaktadır. 
 • Bu açıdan bakıldığında sosyal medyada potansiyel tedarikçileri araştırmak söz konusu olduğunda, B2B alıcılarının YouTube’a yönelmesi daha olasıdır.
 • Biraz şaşırtıcı olsa da, aynı karar vericiler, potansiyel B2B tedarikçilerini araştırırken Facebook (yüzde 61.4), Instagram (yüzde 53,6) ve WhatsApp (yüzde 48,9) kullanma olasılıklarının LinkedIn’i (yüzde 36,9) kullanmaktan daha muhtemel olduğunu söylemişlerdir.
 • Bu arada, eğlence için bir mecra olma ününe rağmen TikTok, satın alma yolculuğunun bir parçası olarak sosyal medyayı kullanan karar vericilerin yüzde 13,9’unun platformu ziyaret ettiklerini söylemesiyle B2B dünyasında da bir yer edindi.
 • Ve yine kanal tercihlerinin ve platformların göreli etkisinin coğrafyaya ve demografiye göre anlamlı bir şekilde değişiklik gösterdiğini belirtmekte fayda var. 🙂 
B2B Araştırması İçin Kullanılan Sosyal Medya Platformları Nisan 2022

Hızlı istatistikler

Bu çeyreğin analizini tamamlamadan hemen önce, son rakamlarda belirlediğimiz birkaç “rastgele” istatistik:

 • Bir dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar aracılığıyla e-ticaret web sitelerini ziyaret eden çevrimiçi alışveriş yapanların , bir cep telefonu aracılığıyla ziyaret eden alışveriş yapanlardan iki kat daha fazla dönüşüm sağlama olasılığı vardır. (Kaynak: Contentsquare’in 2022 Dijital Deneyim Karşılaştırma Raporu)
 • #FYP (“sizin için sayfa”) ile etiketlenen TikTok gönderileri , toplamda 22,5 trilyondan fazla görüntüleme sağladı – sadece son üç ayda yüzde 21’den (4 trilyon yeni görüntüleme) daha fazla bir artış . (Kaynak: TikTok.com’da yayınlanan verilerin Kepios analizi)
 • “ Wordle ”, 2022’nin ilk çeyreğinde dünya genelinde Google’da en çok aranan 20 terimden biriydi. (Kaynak: Google Trendler )
 • “ TikTok ”, 2022’nin ilk üç ayında YouTube’da en çok aranan 10 sorgudan biriydi. (Kaynak: Google Trendler )
 • Dünyanın internet kullanıcılarının hava durumuyla giderek daha fazla ilgilendikleri görülüyor . Google’da “tiempo mañana” için yapılan aramalar son beş yılda yüzde 1.850 (19,5 kat) gibi büyük bir artış gösterirken, “yarın hava durumu” aramaları aynı dönemde yüzde 1.250 (13,5 kat) arttı. (Kaynak: Google Trendler )

Son Söz

Bu yazıda bir çok veriden bahsettik ve sıkça bu verilerin, ülkeden ülkeye değişiklik gösterebileceği konusunda uyarılarımızda bulunduk. Eğer sektörünüz ile ilgili daha özelleştirilmiş veri ve analizlere ihtiyacınız varsa, bu konuda bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Survivor Dijital’in strateji ekibi, sizinle ihtiyaçlarınızı anlama konusunda kısa bir toplantı yaptıktan sonra, tüm çözümleri size en kısa zamanda sunacaktır.

Eğer bu çalışmamızı beğendiyseniz, atıfta bulunarak ve kaynak göstererek sosyal medyada ve inernet sitelerinizde paylaşabilir ve daha fazla pazarlamacı ve marka sahibinin bu verilerden faydalanmasını sağlayabilirsiniz.