fbpx

Markalaşmanın İlk Adımı 'Tescil'Olmalıdır!

generic-img

Neden Marka Tescili Yaptırmalısınız?

Bir işletmenin en değerli varlığı markasıdır! Müşteri, ürün ve hizmeti deneyimlerken marka ile duygusal bağ kurar. Marka sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özelliğinizdir.<br /> Ülkemizde markalar 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu ile koruma altına alınmaktadır.<br /> Marka tescili yaptırarak aşağıdaki avantajları elde edebilirsiniz;

 • Tescil haksız rekabeti önlemenin tek yoludur.
 • İyi bir markanın taklit edilmesi kaçınılmazdır. Ve marka tescili taklidi önler.
 • Ticaret unvanları marka olarak tescil edilmedikçe koruma sağlamaz.
 • Marka tescili sahibine, ilgili markanın tescil kapsamındaki mal ve hizmetleri için marka sahibinin izni dışındaki her türlü kullanımını engelleme hakkı verir.
 • Marka sahibi markayı bizzat kendi kullanabileceği gibi başkalarına da marka kullanım izinleri verebilir.
 • Markanın marka sahibinin izni dışında kullanımına karşı 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu'nda önemli yaptırımlar getirilmiştir.

Ücretsiz Marka Araştırması Yaptırın

Sizin için markanızın tescil kriterlerine uygunluğunu araştıralım.

Marka Sorgula

FAQs: Marka Tescili


Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilen markalar başvuru tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunur.  10’ar yıllık sürelerle yenilemek suretiyle koruma süresini sınırsız olarak uzatmak mümkündür. Marka yenileme başvurusu, markanın müracaat tarihine denk gelen 10 yıl sonraki tarihin 6 ay öncesinden ve 6 ay sonrasından olmak üzere 1 yıl içinde yapılmalıdır. 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş şahıslar ve tüzel kişiler, ayrıca Paris Sözleşmesi’ne üye olan ülkelerin vatandaşları marka tescil edebilirler. Marka sahibi 1’den fazla kişi yada tüzel kişilik olabilir.
Tescilli Bir Markanın İzinsiz Kullanımının Cezai Yaptırımları Şu Şekilde Özetlenebilir;
 • Para cezaları
 • Hapis cezaları
 • Malların toplatılması
 • Üretim araçlarına ve mallara el koyma
 • Maddi ve manevi tazminat cezaları
Marka Tescilinin Sağladığı Haklar Kısaca Aşağıdaki Şekilde Özetlenebilir;
 • Marka kullanım hakkı
 • Taklidin önlenmesi
 • Lisans
 • Devir/Satış
 • Miras
Hayır! Markanıza patent alamazsınız… Başvuru sahipleri tarafından sıkça sorulan bu yanlış soru, marka ve patent kavramlarının tam olarak bilinmemesinden kaynaklanmaktadır. Marka; bir işletmenin mal ve/veya hizmetlerini bir başka işletmenin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayımlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir. Patent ise, teknik özelliği olan buluşların korunması hakkında kullanılan bir terimdir. Markalar da patentler gibi Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescil edilirler.